Vuoden 2020 maailmanlaajuinen hengityselinten huippukokous pidettiin käytännössä torstaina 10. syyskuuta. Halusimme tarjota potilasjärjestöille alustan korottaa ääntään kiireellisissä asioissa, jakaa parhaita käytäntöjä ja tulla yhteen hengitystoimintaa edistävien järjestöjen kanssa.


Hengityselinten huippukokousohjelma

Aloitimme esittelyistunnolla GAAPP: n presidentin Tonya Windersin kanssa klo 7–8 EST. Tämän istunnon jälkeen pidimme purkauskertaa kolmelle hengitystiesairaudelle: astma, keuhkoahtaumatauti, harvinainen sairaus.

Nämä istunnot toivat hengitystoimintaa edistävät järjestöt yhteen jakamaan parhaita käytäntöjä ja hyödyntämään kunkin hengitystiesairauden yhteistä ääntä.

Astmaistunto

Istuntoa johti Vanessa Foran, Kanadan astmajohtaja ja toimitusjohtaja.

COPD-istunto

Istuntoa johti Sara Latham, COPD Foundationin operatiivinen johtaja Yhdysvalloissa

Harvinainen sairausistunto

Istuntoa johti Shane Fitch, Fundación Lovexairin johtaja Espanjassa.