Rahoituskumppanit

  • Yksityiset lahjoitukset vuodesta 2009
  • Matka-apurahat yhdelle GAAPP-puhujalle WAC Quebecissä, ALK Abelló,
  • Stallergenes ja Merck vuonna 2012