WHO / GARD - Maailman terveysjärjestö / Globaali allianssi kroonisten hengitystiesairauksien torjumiseksi

GARD osallistuu WHO: n maailmanlaajuiseen työhön kroonisten hengitystiesairauksien ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. GARD on useiden maiden kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen, laitosten ja virastojen vapaaehtoinen liitto, joka pyrkii kohti yhteistä tavoitetta vähentää kroonisten hengitystiesairauksien maailmanlaajuista taakkaa.
www.who.int/ respiratory/gard