GAAPP_Project-ehdotus

Noudata kaikkia prosesseja kaikkien GAAPP-jäsenorganisaatioiden osalta, joille on toimitettava hanke-ehdotus:

  1. Lähetä pyyntö lomakkeen kautta
  2. BOD tarkistaa RFP: t neljännesvuosittain
  3. Kaikille vireillä oleville pyynnöille ilmoitetaan BOD: n päätöksestä viikon kuluessa BOD: n neljännesvuosittaisista kokouksista

Huomioita: GAAPP ei rahoita yli 25% ohjelman kokonaisbudjetista. Lähettävän organisaation on perusteltava rahoitus muista lähteistä. GAAPP tulee hyväksyä projektin yhteydessä.